Přejít na produktové menu

Těšíme se na vás v sobotu 25. května na pražské náplavce na Výtoni a 30. a 31. května v pražských Letňanech na Veletrhu vědy.

Ochrana osobních údajů

3. 4. 2020
9 min

Podmínky ochrany osobních údajů      

Těmito zásadami se řídí zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s provozováním e-shopu na internetové adrese http://eshop.pametnaroda.cz.

Společnými správci osobních údajů jsou Post Bellum Production, s.r.o. se sídlem na adrese Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 096 70 688 (dále jen „Post Bellum Production“) a Post Bellum, z.ú. se sídlem na adrese Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 265 48 526 (dále jen „Post Bellum“) (Post Bellum Production a Post Bellum dále společně jen „my“).

Obrátit se na nás můžete na výše uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu poverenec@postbellum.cz.

Níže uvedené informace jsou platné od  29. 11. 2022.

1. Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V souvislosti s využíváním služeb našeho e-shopu zpracováváme vaše osobní údaje.

1.1 Pokud nakoupíte

Nejčastěji nám své osobní údaje poskytnete prostřednictvím formuláře pro objednání zboží či jiných služeb na našich webových stránkách. Jedná se především o údaje nutné pro uzavření a následné plnění kupní smlouvy.

Následující údaje jsou potřebné pro vyřízení Vaší objednávky:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení; v případě nákupu na firmu IČO a DIČ
 2. Kontaktní údaje, kterými jsou emailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení a platební údaje
 3. Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem splnění uzavřené smlouvy tak, abychom vaši objednávku úspěšně zpracovali a zboží či službu doručili.

1.2 Pokud se registrujete

Pokud se rozhodnete v rámci usnadnění nákupu na webových stránkách registrovat, stanete se součástí klubu. Uživatelský účet je zabezpečen vámi zvoleným heslem, ke kterému nemáme přístup.

V rámci uživatelského účtu můžete upravovat vaše osobní údaje. Prostřednictvím uživatelského účtu máte také možnost uložit si údaje platební karty či spravovat zasílání obchodních sdělení a dalších informací.

Rozhodnete-li se založit si uživatelský účet, zpracováváme následující údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení; v případě nákupu na firmu IČO a DIČ
 2. Kontaktní údaje, kterými jsou emailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení a platební údaje
 3. Přihlašovací údaje, kterými jsou vaše přihlašovací jméno a heslo. Ke skutečnému heslu nemáme přístup
 4. Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích

Výše uvedené údaje zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu usnadnit vám nákup na našich webových stránkách.

1.3 Pokud jste odběratelem obchodních sdělení a dalších informací

V rámci webové stránky můžete odebírat obchodní sdělení, informace o naší činnosti či pozvánky na naše akce. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout.

Pokud jste odběratelem těchto sdělení, zpracováváme následující údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení;
 2. Kontaktní údaje, kterými jsou emailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení a platební údaje

Výše uvedené údaje zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu propagace produktů a služeb dostupných na našem e-shopu a zdokonalení našich webových stránek.

1.4 Pokud navštívíte naše webové stránky

Navštívíte-li naše webové stránky, shromažďujeme v průběhu vaší návštěvy různé údaje, jako např. vaši IP adresu, nastavení prohlížeče či preferovaný jazyk. Dále také monitorujeme váš pohyb po webových stránkách.

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí softwarů, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli e-shop realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme.

Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládáme do vašeho zařízení a následně z něj čteme soubory cookies. Podrobnější popis fungování a zpracování souborů cookies naleznete v naší Cookies policy.

1.5 Pokud nás kontaktujete na zákaznické lince

V případě, že kontaktujete naší zákaznickou linku formou telefonního hovoru či emailu, zpracováváme především záznamy telefonních hovorů, které jsou monitorovány, a také obsah emailové komunikace.

Výše uvedené údaje zpracováváme na v rámci našeho oprávněného zájmu zkvalitnění naších služeb a komunikace.

2. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro vlastní účely. Vaše osobní údaje zprostředkováváme našim partnerům pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, např. pro zajištění platby či přepravy.

2.1 Předávání osobních údajů třetím subjektům

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu má konkrétní zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Za tímto účelem předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektů:

 • Česká pošta, s.p.
 • Zásilkovna s.r.o.
 • PPL CZ s.r.o.

Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.

Za tímto účelem předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektům: 

 • Česká pošta s.p.
 • Zásilkovna s.r.o.
 • PPL CZ s.r.o.

 

Platební karty: pokud máte svoji platební kartu uloženou v rámci uživatelského účtu, disponujeme pouze omezeným množstvím údajů o vaší platební kartě. Pokud chcete vymazat i tyto údaje, lze tak učinit v nastavení uživatelského účtu.

Za tímto účelem předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • Global Payments Europe (GP WebPay)

 

Správa webových stránek: v rámci správy webových stránek e-shopu používáme analytické nástroje třetích stran. Jejich fungování a zpracování je blíže popsáno v naší Cookies policy.

 

Za tímto účelem předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • Pixman s.r.o.
 • Google

3. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Ke zrušení uživatelského účtu dojde v případě, kdy není uživatelský účet po dobu 5 let aktivní a uživatel jej neobnoví ani po písemné výzvě z naší strany.

V případě, že se na našem e-shopu přihlásíte k odběru obchodních sdělení a dalších informací, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 od okamžiku, kdy jsme od vás naposledy slyšeli (váš poslední nákupu na e-shopu nebo podobná interakce), nebo do vyslovení nesouhlasu.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5, nebo do odvolání takového souhlasu.

Nahrávky telefonních hovorů ze zákaznické linky jsou uchovávány nejdéle po dobu 2, ledaže je pro nás z důležitého důvodu nutné uchovávat nahrávku déle (např. při podezření z podvodu).

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

4. Jaká máte práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:

 • Právo na přístup, které vám umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.
 • Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné. V souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty lze měnit údaje pouze do doby, než je zboží převzato a zaplaceno.
 • Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle vás nepřesné nebo nejsou nezbytné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním informací, ke kterému dochází na základě vašeho souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. V odůvodněných případech odvolání souhlasu nemá vliv na uchování údajů na základě jiných právních titulů.

Pokud od nás dostáváte e-mailovou komunikaci, máte vždy možnost se z ní odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení nebo přímou žádostí zaslanou na níže uvedený e-mail či adresu.

5. Jak uplatnit práva

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec či zákonný zástupce. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Výše uvedená práva můžete uplatnit rovněž zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu poverenec@postbellum.cz či na adresu Post Bellum Production, s.r.o. a Post Bellum, z.ú., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme vaši žádost odmítnout.

6. Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel
 • Logování aktivity uživatelů 
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
 • Aktualizace SW
 • Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace


Newsletter