Přejít na produktové menu

Letní prázdniny máme od 8. do 21. 7., kdy nebudeme odesílat zboží, přesto se 13. 7. ukážeme na pražské náplavce.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

adresát:
Post Bellum Production, s.r.o., IČO: 096 70 688, se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Je-li klient spotřebitelem má právo v případě, že objednal služby či zboží prostřednictvím internetového obchodu eshop.pametnaroda.cz společnosti Post Bellum Production, s.r.o., IČO: 096 70 688, se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 („dodavatel“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí klient dodavateli písemně na adresu Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky na e-mail reklamace.e-shop@postbellum.cz.

Odstoupí-li klient, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. 

Odstoupí-li klient, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel klientovi náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než zboží obdrží zpět nebo než klient prokáže, že zboží dodavateli odeslal.Newsletter