Přejít na produktové menu

V sobotu 13. dubna se na vás opět těšíme na pražské náplavce na Rašínově nábřeží.

 

Co počít ve vlkově břiše

Skladem 3 ks

Zkontrolovat dostupnost

496 Kč

Autor: Jan Tesař

Nakladatelství: Triáda

Edice je autorovým výborem nejdůležitějších textů, které napsal v uvedeném období. Východiskem Tesařových společenských aktivit bylo přesvědčení, že jediným účinným způsobem, jak vyjít z totalitního režimu, je vytváření struktur občanské společnosti. Předložené texty tuto myšlenku prohlubují a teoreticky zdůvodňují i z historické praxe, zároveň ukazují na pokusy hledat nejpřístupnější a všeobecně nejsrozumitelnější formy její praktické aplikace.

Tesař, jako jeden z významných představitelů socialistické nekomunistické a nemarxistické opozice, patřil na konci šedesátých let k významným organizátorům odporu proti nastupující konsolidaci, v letech 1969–1970 a 1971–1976 byl vězněn, po návratu z vězení podepsal Chartu 77. Byl prvním iniciátorem vznikajícího Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dále podzemní univerzity v Brně a v neposlední řadě také spolupráce s polským disentem.

Texty jsou vydávány jako historické dokumenty, tj. jsou zveřejňována autentická autorská znění bez pozdějších úprav. (Avšak v kvalitní ediční adjustaci.) Edice obsahuje více než dvacet textů, z nichž naprostá většina vychází poprvé nejen knižně, ale dokonce tiskem (byvše vydány v samizdatu). 

Také tuto neslavnou etapu českých dějin [tj. „normalizaci“] bude muset české národní vědomí jednou překousnout, a myslím, že to bude sousto ještě trpčí nežli ta dřívější; snad právě samizdat z těchto špinavých let jednou pomůže, aby pocit hanby, jejíž velikost národ jednou pozná, nevyústil v nihilismus.

Jan Tesař, 1978


Více
Téma charta 77, historie, komunismus, komunizmus, normalizaceNewsletter