Přejít na produktové menu

Ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. června nás najdete na pražském festivalu Metronome.

Spotřební imaginace státního socialismu

Skladem 3 ks

Zkontrolovat dostupnost

1 399 Kč

Autor: Lucie Česálková (ed.), kol. (ed.), Ondřej Táborský (ed.)

Nakladatelství: Akropolis, Národní muzeum

Socialistická reklama je často nahlížena jako nesmysl, protimluv, nebo přinejmenším paradox. V poválečném Československu, podobně jako v dalších zemích východní Evropy, se nicméně jednalo o etablovaný obor zaměstnávající desetitisíce kreativních pracovníků různých dílčích zaměření, jehož činnost byla minimálně od šedesátých let podložena výzkumy trhu, publika i účinnosti propagačních prostředků. Kolektivní monografie Spotřební imaginace státního socialismu přistupuje k poválečné reklamě jako k formě komunikace, v níž se specificky protínají zájmy státní hospodářské politiky v oblasti průmyslu a obchodu, spotřební kultura, umělecký svět a proměňující se podmínky mediálního provozu. Výpravná publikace představuje jak klíčové instituce, osobnosti a kanály reklamy, tak vhled do jazyka a obrazů socialistické spotřební kultury. – Vychází ve spolupráci s Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.


Více
Téma historie, komunismus, komunizmus, kultura, socialismus, socializmusNewsletter