Přejít na produktové menu

Ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. června nás najdete na pražském festivalu Metronome.

Oči státní bezpečnosti / Eyes of the State Security

Skladem 3 ks

Zkontrolovat dostupnost

220 Kč

Autor: Blažek Petr, Fojtek Vít, Kalous Jan, Schovánek Radek, Tomek Prokop, Urbánek Miroslav, Zeman Kryštof

Nakladatelství: Museum Kampa, Muzeum paměti XX.století, Nadace Jana a Medy Mládkových

Hlavními tématy česko-anglické publikace jsou sledovací útvary Statní bezpečnosti a fotografie historických osobnosti, významných událostí a míst, které v období komunistického režimu pořídili jejich pracovnici. Přiblíženy jsou například sledovací akce tajné policie proti Václavu Havlovi, Pavlu Kohoutovi, Janu Patočkovi, Františku kardinálu Tomáškovi, Františku Krieglovi, Janu Werichovi či západním diplomatům. Popsány jsou rovněž struktury Správy sledovaní StB, její pracovníci, náčelníci a spolupracovníci.
Představena je služební kariéra Antonína Kavana, který stal v čele sledovacího útvaru několik desetiletí. Pozornost je také věnována zpravodajské technice, kterou Správa sledování StB využívala. Popsána jsou utajovaná místa, odkud pracovnici tajné policie sledovali vybrané objekty. Publikace vychází z plenérové výstavy, kterou společně připravilo Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Prague City Tourism.

The present Czech-English publication publication focuses on the State Security (StB) Surveillance Administration and photographs of notable personalities, important events and places taken by its employees during the Communist regime. For example, the surveillance operations of the State Security against Vaclav Havel, Pavel Kohout, Jan Patočka, Cardinal František Tomašek, František Kriegel, Jan Werich and Western diplomats are presented here.
The structures of the Surveillance Administration, its staff, commanders and collaborators are also described, and the service career of Antonin Kavan, who headed the StB Surveillance Administration for several decades, is presented. Further to this, attention is paid to the intelligence technologies used by the StB Surveillance Administration. Last but not least, the secret locations (‘footholds’) from which the secret police monitored selected people and events are described here. The publication is based on the open‑air exhibition organised jointly by the Twentieth Century Memorial Museum and Museum Kampa in cooperation with the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, the Security Forces Archive and Prague City Tourism.


Více
Téma historie, komunismus, komunizmus, lidská práva, politika, socialismus, socializmus, špionáž, stb, tajné službyNewsletter